TOPlist
Fulnek leží ve výběžku Nízkého Jeseníku, na úpatí Oderských vrchů.
Město vzniklo v době velké kolonizace severovýchodní Moravy. Koncem 13. století byl připomínán jako hrazené město s gotickým hradem. V 15. a 16. století působila ve Fulneku Jednota bratrská, která tady zřídila školu. Jako správce Jednoty tady působil v letech 1618–1621 Jan Amos Komenský, který tady vytvořil několik svých děl a mapu Moravy.
Mezi nejvýznamnější památky a zajímavosti města patří zámecký komplex, který vévodí údolí Husího potoka. Zámecký areál tvoří 2 objekty: horní a dolní zámek. Třípatrový horní zámek s mansardovou střechou má nad vstupním průčelím pětipatrovou věž. Trojkřídlý dolní zámek má na vnější straně několik okrouhlých věží. Zámek je pro veřejnost je uzavřen.
K dalším architektonickým památkám patří areál bývalého Kapucínského kláštera z konce 14. století s kostelem sv. Josefa a farní kostel Nejsvětější Trojice, který je architektonickou dominantou města a řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám severovýchodní Moravy. Na západní straně přiléhá kostel ke gotickému ambitu (dnes součást farní budovy), na východní straně je přistavěna oválná kaple sv. Josefa. Mezi další kulturní památky v centru města paří sochařská výzdoba samotného náměstí včetně přístupového schodiště ke kostelu Nejsvětější Trojice, radnice s věží, Zvonice – tzv. Černá věž a Památník J. A. Komenského s parčíkem a pomníkem.
Fulnek je skvělým místem k aktivnímu odpočinku. Je výchozím bodem při turistických i cyklistických výletech do okolí.

Městské Informační centrum - Masarykova 49, 742 45 Fulnek, tel.: 556 713 713, fax: 556 713 710, e-mail: mic@fulnek.cz

Fotografie uživatelů
TOŠOVICE-ODERSKÉ VRCHY
TOŠOVICE-ODERSKÉ VRCHY